Julkaisu

Reference

Niskanen L, Enlund H, Uusitupa M, Jormanainen V, Nissinen A. Lääkärien asenteet aikuisiän diabeteksen lääkehoitoon. Suomen Lääkärilehti 1993:48:601-605.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008