Julkaisu

Reference

Tuutti H. Development of local self-reliance in academic education in developing countries. Julkaisussa: Honkala E, ed. Health research and developing countries. Proceedings of the conference, September 12-14, 1991, s. 92-98. University of Kuopio, Finland. National Agency for Welfare and Health. Themes 8/1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos

University of Kuopio

  • Department of Preventive Dentistry and Cariology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008