Julkaisu

Reference

Sinkkonen S, Sohlberg T, Kinnunen J, Laitinen A, Rissanen P. Palvelujen laatu ja käyttäjädemokratia vapaakunnan terveydenhuollossa asiakkaiden arvioimana. Itsehallintoprojektin julkaisuja 3/1992. Helsinki: Sisäasiainministeriö. 127 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008