Julkaisu

Reference

Pasanen AL. Significance of ambient conditions for prevalence of micro-fungi in indoor environment. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 3. 1992. 64 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Environmental Sciences

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008