Julkaisu

Reference

Kellokoski J. Human papillomavirus (HPV) infections of the oral cavity in women with genital HPV infections. Kuopion yliopiston julkaisuja B. Hammaslääketiede 1. 1992. 92 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Suupatologian, röntgenologian ja oikeushammaslääketieteen laitos
  • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Oral Pathology, Roentgenology and Forensic Odontology
  • Department of Pathology and Forensic Medicine

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008