Julkaisu

Reference

Kataja V. Genital human papillomavirus (HPV) infections. Prevalence, incidence, risk factors and prognosis. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 13. 1992. 117 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Pathology and Forensic Medicine

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Oncology
    • Vesa Kataja

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008