Julkaisu

Reference

Lappalainen T. Pinnan halkeilun automaattinen analyysimenetelmä. VTT julkaisuja 755. Espoo: VTT, 1992. 90 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008