Julkaisu

Reference

Rissanen P, Pekurinen M, Valtonen H. Liikuntapaikkojen käyttö ennen monitoimihallia: Mitä Kuopio-halli muuttaa? Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 2. 1992. 77 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008