Julkaisu

Reference

Kinnunen J. Organisaatiokulttuuri. Kirjassa: Järviö R, toim. Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon, s. 149-155. Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008