Julkaisu

Reference

Vatanen L, Sinkkonen S. Johtavan hoitajan työ ja asema sekä niihin kohdistuvat muutospaineet. Julkaisussa: Hentinen M ym., toim. Rakkaudesta ihmiseen ja työhön. Onerva Kainuan juhlakirja. Acta Universitatis Ouluensis, Series D Medica 244, 1992:94-121

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008