Julkaisu

Reference

Kalliokoski P, Hietanen M, Starck J, Riala R, Viljanen V, Mäkinen H, Pekkarinen J, Anttonen H, Kähkönen E, Sorainen E, Kotimaa M, Riipinen H. Altistumisen vähentäminen. Kirjassa: Kalliokoski P ym., toim. Työhygienia - työolot ja niiden parantaminen, s. 255-321. Helsinki: Työterveyslaitos, 1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Environmental Sciences

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008