Julkaisu

Reference

Kalliokoski P, Pfäffli P, Pekkarinen J, Starck J, Niemelä R, Anttonen T, Kähkönen E, Viljanen V, Hietanen M, Kotimaa M, Sorainen E, Peltonen Y, Tossavainen A, Saarinen L, Tuomi T, Yrjönheikki E. Mittaaminen. Kirjassa: Kalliokoski P ym., toim. Työhygienia - työolot ja niiden parantaminen, s. 158-254. Helsinki: Työterveyslaitos, 1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Environmental Sciences

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008