Julkaisu

Reference

Mantere K, Parkkinen J, Jääskeläinen T, Gupta MM. A neuron model for image processing. Julkaisussa: DIP 92, Proceedings of the Third International Seminar on Digital Image Processing in Medicine, Remote Sensing and Visualization of Information, April 21-25, Riga, Latvia, 1992, s. 21-24

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008