Julkaisu

Reference

Mantere K, Parkkinen J, Jääskeläinen T, Gupta MM. Wilson-Cowan neural network in image analysis. Julkaisussa: Non-Linear Image Processing, s. 356-363. SPIE Proceedings Series. Volume 1658/1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008