Julkaisu

Reference

Koskinen T. Mielenterveystoimiston mahdollisuudet masentuneen vanhuksen hoidossa. Kirjassa: Saarela T, toim. Vanhuusiän masennus, s. 87-89. Helsinki: SITRA, 1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008