Julkaisu

Reference

Lehtonen J. Ruumisminän alkuperästä ja luonteesta. Julkaisussa: Hautala A ym., toim. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 1, s. 7-27. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö, 1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008