Julkaisu

Reference

Lehtonen J, ed. Näkökulmia minuuden varhaiskehitykseen. Reports of Psychiatria Fennica - Psychiatria Fennican julkaisusarja. Report 96. Helsinki: Psykiatrian tutkimussäätiö, 1992. 73 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008