Julkaisu

Reference

Kontula O, Koskela K, Kananen P, Viinamäki H. Taloudellinen muutos ja terveys. Sosiaali- ja terveyshallitus. Sarja raportteja 67/1992. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. 195 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Heimo Viinamäki

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Heimo Viinamäki

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008