Julkaisu

Reference

Hippeläinen M. Miehen kondylooma. Kirjassa: Kunnamo I ym., toim. Yleislääkärin käsikirja, s. 308-310. Helsinki: Duodecim, 1992

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Pathology and Forensic Medicine

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008