Julkaisu

Reference

Väänänen K, Viinamäki H, Lehtonen J. Kokemuksia kriisipsykoterapiasta yleissairaalan osastoilla. Suomen Lääkärilehti 1992:47:501-504.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Psychiatry
  • Heimo Viinamäki
  • Johannes Lehtonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Psychiatry
  • Kyösti Väänänen
  • Heimo Viinamäki
  • Johannes Lehtonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008