Julkaisu

Reference

Hintikka J. Skitsofrenia ja sen hoidon aiheuttamat kustannukset. Suomen Lääkärilehti 1992:47:3361-3366.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008