Julkaisu

Reference

Antikainen R, Lehtonen J, Koponen H, Arstila A. Sairaalahoidon vaikutus rajatilapotilaiden masennus- ja ahdistusoireisiin. Suomen Lääkärilehti 1992:47:2376-2389.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Risto Antikainen
    • Johannes Lehtonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008