Julkaisu

Reference

Penttinen J, Soimakallio S. Lannerangan röntgenlöydökset oireilevilla ja oireettomilla maanviljelijöillä. Suomen Lääkärilehti 1992:47:1851-1854.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Seppo Soimakallio

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008