Julkaisu

Reference

Rehnberg V, Suomalainen O, Joukainen J, Fauno P, Hausen TB. Tromboosiprofylaksia polviartroplastialeikkauksissa, matalamolekulaarisen hepariinin vertailu fraktioimattomaan hepariiniin. Suom Ortop Traumatol 1992:15:374-376.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008