Julkaisu

Reference

Sihvonen T, Partanen J, Soimakallio S, Manninen H, Airaksinen O, Herno A. Lanneselän nikamavälien liikehäiriöt ja selkälihaksen poikkeavat EMG-löydökset toistuvissa selkävaivoissa. Duodecim 1992:108:966-973.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Seppo Soimakallio
    • Hannu Manninen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008