Julkaisu

Reference

Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K. Lapsettomuuden biologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia piirteitä. Hoitotiede 1992:1:34-40.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008