Julkaisu

Reference

Hyrylä M. Sairaalaperäiset leikkaushaavatulehdukset: prospektiivinen tutkimus potilaasta riippuvien tekijöiden yhteydestä leikkaushaavatulehduksiin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1992:29:96-103.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008