Julkaisu

Reference

Harisalo R, Korhonen T. Innovatiivisuus terveydenhuollon läpäisevänä normina. Suomen Lääkärilehti 1992:47:2932-2933.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008