Julkaisu

Reference

Seppä L, Salmenkivi S, Forss H. Enamel and plaque fluoride following glass ionomer application in vivo. Caries Res 1992:26:340-344.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Ehkäisevän hammaslääketieteen ja kariologian laitos
  • Suupatologian, röntgenologian ja oikeushammaslääketieteen laitos

University of Kuopio

  • Department of Preventive Dentistry and Cariology
  • Department of Oral Pathology, Roentgenology and Forensic Odontology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008