Julkaisu

Reference

Pasanen P, Partanen K, Pikkarainen P, Alhava E, Pirinen A, Janatuinen E. Ultrasonography, CT, and ERCP in the diagnosis of choledochal stones. Acta Radiol 1992:33:53-56.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Kaarina Partanen
  • Department of Surgery
    • Esko Alhava

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008