Julkaisu

Reference

Kotilainen RM, ed by. The atrophic mandible, reconstruction and rehabilitation. Julkaisussa: Kotilainen RM, chief ed. Oral Surg Oral Diag, Kuopio: FREO r.y., 1991:2:1-74

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Hammas- ja suukirurgian laitos

University of Kuopio

  • Department of Oral Surgery

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008