Julkaisu

Reference

Hänninen A, Bergström K, Laitinen M. Veri. Kirjassa: Törrönen R ym., toim. Elimistön toiminnan tutkiminen, s. 89-148. Porvoo: WSOY, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Physiology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008