Julkaisu

Reference

Länsimies E, Hietanen E, Kuikka J, Penttilä I, Rautio P, Tahvanainen K, Vainio P. Sydän ja verenkierto. Kirjassa: Törrönen R ym, toim. Elimistön toiminnan tutkiminen, s. 149-214. Porvoo: WSOY, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Physiology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008