Julkaisu

Reference

Helminen H, Säämänen A-M, Kiviranta I, Jurvelin J, Paukkonen K, Parkkinen J, Lammi M, Tammi M. Secrets of articular cartilage. Julkaisussa: International Yearbook Science and Humanity, s. 244-255. Moskow: Publishing House "Znanie", 1991. (venäjänkielinen julkaisu)

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Pathology
    • Jyrki Parkkinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008