Julkaisu

Reference

Tukiainen H. Keuhkoembolia ja keuhkoinfarkti. Kirjassa: Luukkanen M, Ristimäki A, toim. Therapia Fennica, s. 280-282. Hki: Kandidaattikustannus Oy, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Pulmonary Diseases

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008