Julkaisu

Reference

Jaakkola J, Partanen K, Terho EO, Niemitukia L, Soimakallio S. Radiographic grading of extrinsic allergic alveolitis. A comparison between ILO classification and a descriptive method. Acta Radiol 1991:32:461-466.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Kaarina Partanen
    • Lea Niemitukia
    • Seppo Soimakallio

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008