Julkaisu

Reference

Urtti A,. Biofarmasian tutkimusseminaari. Julkaisu on koottu Kuopiossa 30.11.-1.12.1990 järjestetyn kurssin pohjalta. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 11/1991. 161 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008