Julkaisu

Reference

Anttonen T, Partanen S, Karhu J, Lampelo S. Ympäristötiedot ja -taidot Kuopion läänissä. Hyödyntäminen elinkeinoelämässä. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 10/1991. 120 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008