Julkaisu

Reference

Hakola P,. II Eesti-Soome psuehhiaatrite suemposium Kuopio Uelikoolis 25.-28.9.1991. Ettekanded. II Viron ja Suomen psykiatrinen symposium Kuopion yliopistossa 25.-28.9.1991. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 9/1991. 99 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008