Julkaisu

Reference

Hakola P,. Soome ja Eesti psuehhiaatrite suempoosium oigusspuehhiaatriast Tartus 5.10.1990. Ettekanded. Viron ja Suomen oikeuspsykiatrinen symposium Tartossa 5.10.1990. Esitelmät. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 6/1991. 64 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008