Julkaisu

Reference

Tiainen K, Partanen S, Piironen P. Kuopion lääninhallituksen ulkoinen ja sisäinen kuva. Tutkimusraportti. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 4/1991. 128 s., liitt

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008