Julkaisu

Reference

Vohlonen I, Pekurinen M. Terveydenhuollon uudistukset: Onko liike tärkeämpi kuin päämäärä? Suomen Lääkärilehti 1991:46:272-275.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008