Julkaisu

Reference

Sinkkonen S, Hänninen-Salmelin E. Women in public administration in Finland. Julkaisussa: Bayes J, ed. Women and Public Administration: International Perspectives, s. 69-84. New York: Haworth Press, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008