Julkaisu

Reference

Rissanen P, Pekurinen M, Valtonen H. Costs and benefits of sport - outline of basic alternatives. Kirjassa: Oja P, Telama R, eds. Sport for All, s. 557-562. Amsterdam: Elsevier, 1991

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008