Julkaisu

Reference

Pekurinen M, Vohlonen I. Summary: reforms in the Finnish health care: Why, what and whither in the 1990's. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet. Alkuperäistutkimukset 2/1991:144-148

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008