Julkaisu

Reference

Pekurinen M, Vohlonen I, Lehtinen T. Läänitason suunnittelumenetelmä terveydenhuollon voimavarojen alueellistamiseksi: Esimerkkinä Hämeen lääni. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet. Alkuperäistutkimukset 2/1991:49-116

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008