Julkaisu

Reference

Arinen S-S, Sintonen H, Rosenqvist. Nuorten aikuisten hammashoitokäynnit ennen subventiouudistusta ja sen jälkeen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1991:28:298-307.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008