Julkaisu

Reference

Sinkkonen S, Merasto M. Terveydenhuolto vapaakuntakokeilussa. Sisäasiainministeriö. Itsehallintoprojektin julkaisu 3/1991. Hki: VAPK-kustannus, 1991. 112 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008