Julkaisu

Reference

Niiranen V. Sosiaalitoimi vapaakuntakokeilussa. Sisäasiainministeriö. Itsehallintoprojektin julkaisuja 1/1991. Hki: VAPK-kustannus, 1991. 136 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Social Sciences
    • Vuokko Niiranen
  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008