Julkaisu

Reference

Liukkonen A, Vaarama M. Dementoituneiden vanhusten palvelujen kehittäminen. Sosiaali- ja terveyshallitus. Raportti no 32/1991. 88 s

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008